دشمن.........

واقعا ادم 4 تا ازاین فک و فامیل ها داشته باشه دیگه چه احتیاجی داره به دشمن......

فکر کن اون خانواده پدری این هم که از فامیل مادری که ما شالله خودشون یک گله دشمنن.....من این همه اشک ریختنم جلوشون ککشون هم نمی گزه این نکبت که اشک تمساح می ریزه.....میخوان واسش ......

مرده شور همشون .......حالم از همشن بهم میخوره.......

/ 0 نظر / 67 بازدید