چرا؟؟؟؟؟؟؟؟

چون اون باتجربه بود و من کاملا بی تجربه....اون پخته بود و من خام.....اون هزار نفر رو زیر رو بالا کرده بود ومن یک نفر رو هم......من ......اون......

این هم نتیجه اش......شد این......اگه من هم یه دره تجربه داشتم که اصلا گیر یک همچین موجودی نمیفتادم که....... یا اقلا میدونستم چه کنم تو اون شزایط......ولی حالا چی؟؟؟؟؟

/ 1 نظر / 98 بازدید