جبر.......

همین که به دنیا اومدن و مردنت دست خودت نیست همین که پیر شدنت و گذران عمرت هم دست خودت نیست....همین که دیگه نمیتونی زمان زندگیت رو بکشی عقب با ببری جلو...اینا همه چیه پس؟؟ اختیاره؟؟؟

اینا که بیشتر از 50 درصده !!!!!

پس چرا میگن 50 درصد جبر 50 درصد اختیار؟؟

جبر از این بدتر ؟  از این بیشتر؟

جبر همون سرنوشته بدبخت چرا نمیخوای بفهمی؟!!!!!!

/ 1 نظر / 58 بازدید
میلاد

زمانی شعر می گفتم برای غربت باران ولی حالا.. خودم تنهاترم تنهاتر از باران..